Community

Volg ons

De 7 elementen
  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

SAMI®-model

Leiderschap

Intern kompas

Dialoog

Sensitiviteit

Lerende organisatie

Organisme

Resultaatgedrevenheid

SAMI®-model

Een krachtig concept met als middelpunt het SAMI®-model dat uit 7 elementen bestaat.

Het zoomt uit op het geheel en zoomt in op de essenties van elk element.

Tegelijkertijd geeft het antwoord op de vraag hoe hechte verbindingen te smeden tussen de verschillende elementen. 

Leiderschap

Het concept maakt leiderschap inzichtelijk op een functioneel én persoonlijk niveau. Twee 'grootheden' van verschillende orde die elkaar kunnen verzwakken dan wel versterken.

Het biedt een gemeenschappelijke 'taal. grammatica en interpunctie' waardoor men elkaar organisatiebreed beter gaat verstaan.

Het biedt een krachtige mogelijkheid om vanuit zelfmanagement je persoonlijke  ontwikkeling als leidinggevende te optimaliseren.

Intern kompas

Gedrag wordt bepaald door het interne kompas.

Het SAMI-concept 'kalibreert' het interne kompas op organisatie-, team- en individueel niveau.

Ordening, stroomlijning en focus zal spectaculair toenemen. En dat vertaalt zich direct en indirect in de resultaten.

Dialoog

In de dialoog ligt de sleutel tot verbinding.

Verbinding is noodzaak in organisaties waar men er op uit is de volledige capaciteit tot ontwikkeling te brengen.

En hier wordt het lastig, want een dialoog betekent ook jezelf blootgeven en de ander toestaan aan jouw ontwikkeling te zitten.

Sensitiviteit

'Bekwame organisaties' beschikken over het vermogen de actuele werkelijkheid scherp en multidimensionaal te 'lezen'.

Het stelt hen in staat optimaal af te stemmen op de klant / markt.

Het SAMI-concept doet een groot appèl op het ontwikkelen van deze noodzakelijke sensitiviteit.

Lerende organisatie

Visieontwikkeling, mentale modellen, persoonlijk meesterschap, systeemdenken en teamleren zijn de 5 disciplines van de lerende organisatie.

Disbalans in de ontwikkeling van deze disciplines levert gegarandeerd gedoe op. En wie krijgt dit op z'n bord?

Het SAMI-concept stuurt naast de 7 elementen op deze 5 disciplines.

Organisme

Het SAMI-concept is een relationeel concept.

Elke organisatie maakt deel uit van een netwerk dat groter is dan men kan vermoeden.

Organisaties moeten zich bewust zijn van de dynamieken, veranderingen en ontwikkelingen die in dit netwerk plaatsvinden.

Resultaatgedrevenheid

We zijn ambitieus, houden van resultaten en weten dat resultaten altijd op 3 niveaus gedetermineerd moeten worden: inhoud, procedure en proces.

Er is hier sprake van een 3-eenheid.

Leidinggevenden die hun ambacht verstaan, sturen simultaan op deze drie eenheden. Onvoldoende aandacht voor een van de niveaus vertaalt zich onherroepelijk in de resultaten.