Community

Volg ons

Nieuws

Swingende P.O.P.-gesprekken

P.O.P.-gesprekken (persoonlijk ontwikkelings
Lees verder

Leerling-gesprekken

Gaaf! Het docententeam van Basisschool De Regenboog te Do
Lees verder

Incompany Pelgrimage Ongewoon Ondernemend

Het managementteam van VBA, een landelijk opererend accou
Lees verder

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching ziet SKC als een wijze van begeleiden met de intentie: het verruimen van inzicht en bewustzijn van de ander, waardoor er ruimte ontstaat voor gedragsalternatieven.

Iedereen maakt voortdurend deel uit van veranderende omstandigheden of een veranderende omgeving. Om in die verandering de aansluiting niet te missen is ontwikkeling een gegeven. 

Juist in die aansluiting komen we onszelf vaak tegen. Je wordt geconfronteerd met voorvallen, gebeurtenissen en/of gedrag die lastig te hanteren zijn of waar je zelfs geen raad mee weet: je loopt vast, verliest je energie en komt niet zelden in een ongewenste spiraal terecht.

Voor SKC zijn dit de momenten waarop zich een ontwikkelsprong aandient.

Zo'n sprong is niet eenvoudig en vraagt veel emotionele energie omdat je op een dieperliggend niveau geconfronteerd met 'de grond waar je vandaan komt', met je familiecultuur, je biografie, je opvattingen, je overtuigingen en je persoonlijke eigenaardigheden.

In deze confrontatie ligt de uitnodiging naar deze thematiek te kijken. Er zit dus maar een ding op: De moed verzamelen in je persoonlijke spiegel te kijken.

Dat je daar een coach voor nodig hebt, is evident. Anders had je de stap allang gemaakt.

Lees meer

"Our life always expresses the results of our dominant thoughts ..."

Universele Levensthema’s

De mensheid kampt met universele levensthema’s. Ze bestaan uit twee ‘tegenstellingen’ (uitersten) die feitelijk een geheel vormen. In elk uiterste zitten vaardigheden, een attitude, een positie en een ‘taalveld’ verborgen die je helpen passend antwoord te geven op de ‘wereld die op je afkomt’.

In zijn levensloop ontwikkelt de mens echter een bepaalde voorkeur voor het ene uiterste en niet zelden een afkeur voor de andere. Hierdoor ontstaat een bepaalde mate van eenzijdigheid dat tegelijkertijd een disbalans in onze reactie veroorzaakt.

Het resultaat is dat het onze relaties met onszelf en anderen bewust dan wel onbewust negatief beïnvloedt. De mens is er echter zelf de initiator van.

Voorbeelden van levensthema’s: harmonie<>conflict, leiden<>volgen, slachtofferschap<>eigenaarschap, geven<>nemen, autonomie<>verbinding.

Tegenstellingen verbinden

Je persoonlijke ontwikkeling bij ‘de horens vatten’ betekent je handelingsbekwaamheid in relatie met jezelf en de ander(en) vergroten.

Met als doel de innerlijke balans te herstellen, sta je voor de opgave beide uitersten van de universele levensthema’s te ontwikkelen. Je onderzoekt ‘hoe jij gebakken bent’ en wat de betekenis is voor de relatie die je met jezelf en met de ander(en) hebt.

Leidinggevenden die het volledige individuele en collectieve potentieel binnen hun organisatie vrij willen maken, ontkomen er niet aan dit proces te doorlopen. Datgene wat zij met hun team willen bereiken, zullen zij zelf moeten doorlopen. Ontbreekt deze bereidheid, dan onthouden zij hun team en organisatie de noodzakelijke groei.

Authenticiteit

Authentiek worden betekent jezelf worden. Authentieke mensen hebben een diepgaand proces van zelfreflectie doorlopen én zichzelf vanuit een innerlijke motivatie ontwikkelstappen ‘opgelegd’. Reflectie zonder opvolgende actie brengt immers niets nieuws.

In dit proces hebben ze met ‘vallen en opstaan’ gedragsalternatieven ontwikkeld en geleerd met de uitersten om te gaan. Ze hebben zelfs geleerd er mee te spelen. Het is niet moeilijk je voor te stellen hoeveel ‘ruimte’ deze mensen in het dagelijks leven ervaren.

De kunst van het leven/leidinggeven is de situatie die zich voor je afspeelt zo scherp mogelijk te lezen en op het juiste moment het passende in te zetten.

De sleutel ligt in een diepgaand reflectie en actieproces.