Community

Volg ons

Nieuws

Swingende P.O.P.-gesprekken

P.O.P.-gesprekken (persoonlijk ontwikkelings
Lees verder

Leerling-gesprekken

Gaaf! Het docententeam van Basisschool De Regenboog te Do
Lees verder

Incompany Pelgrimage Ongewoon Ondernemend

Het managementteam van VBA, een landelijk opererend accou
Lees verder

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Organisatiecoaching

Het is onze stellige overtuiging dat organisaties die hun volledige potentieel tot ontwikkeling willen brengen hun interne afstemming op orde moeten krijgen. Hierdoor zijn zij in staat de externe afstemming met de klant, markt te optimaliseren.  

'Zo binnen, zo buiten'.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in dit proces en zullen verschillende leiderschapsstijlen moeten kunnen hanteren om deze afstemming te optimaliseren.

Het ligt besloten in hun opdracht.

Coaching is een probaat middel om de leidinggevende hierin te (bege)leiden in zijn of haar opgave de organisatie tot ontwikkeling te brengen. Het heeft verstrekkende gevolgen: het bestrijkt de hele keten en raakt alle geledingen binnen de organisatie, het geeft een inspirerende ontwikkelboost, het schept kansen voor talent, het schoont op en biedt nieuwe perspectieven.

Lees meer 

 

"A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way ..." 

Antwoord op verandering

De wereld is aan een enorme verandering onderhevig. Klimatologisch, economisch, financieel, technisch, etc. De actualiteiten laten ons het elke dag weten.

Al deze veranderingen vormen een ondubbelzinnige uitnodiging voor organisaties om over hun eigen toekomst na te denken. Als zij hun bestaansrecht willen verlengen zullen scherp moeten leren te anticiperen- en af te stemmen op deze veranderingen.

Want, wat betekent het voor 'hun eigen tent'? Als zij dit reflectieproces veronachtzamen is het niet denkbeeldig dat zij 'spoedig' de aansluiting missen ... met alle gevolgen vandien.

Daarom moeten organisaties zich voortdurend ontwikkelen en met hun tijd mee gaan. Het maakt daarin niet uit of je 'groot of klein' bent. De veranderingen op wereldschaal vertalen zich onherroepelijk naar lokaal niveau.

En wat wordt dan het antwoord?

 

 

LINKED organisaties

LINKED organisatie leven de ambitie van een excellent lerende organisatie. 

Ze zijn slagvaardig en doortastend en reageren alert en adequaat op maatschappelijke veranderingen.

De leidinggevenden verstaan hun ambacht en leggen zichzelf op wat zij van anderen verwachten. Op hun beurt worden zij geruggesteund door een leiderschapsconcept. Dit stelt hen in staat verbindingen te smeden tussen inhoud, procedures en samenwerkingsprocessen.

Het is er prettig werken omdat verantwoordelijkheid werkelijk gedeeld wordt. Iedereen bouwt mee aan de LINKED organisatie; als 'architect, aannemer of onderaannemer'.

Iedereen ervaart dat zijn bijdrage er toe doet waardoor het zelfvertrouwen, de effectiviteit en de resultaatgerichtheid groeien.

Teamleren staat hoog in het vaandel. Er wordt een mechanisme aangebracht dat het lerend vermogen, de kennisvermeerdering, de kennisdeling, het zelfversterkend- en zelfreinigend vermogen optimaliseert.

 

De 7 elementen

Tijdens onze training, coaching en consultancy sturen wij op de 7 elementen. Ze bepalen die het succes van de LINKED organisatie bepalen.

  • Leiderschap
  • Intern kompas
  • Dialoog
  • Sensitiviteit
  • Lerende organisatie
  • Organisme
  • Resultaatgedrevenheid

Het geheim van de 7 elementen is dat zij de harde en zachte kant van organisatieontwikkeling verbinden.

“Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” - Albert Einstein