Community

Volg ons

Nieuws

Swingende P.O.P.-gesprekken

P.O.P.-gesprekken (persoonlijk ontwikkelings
Lees verder

Leerling-gesprekken

Gaaf! Het docententeam van Basisschool De Regenboog te Do
Lees verder

Incompany Pelgrimage Ongewoon Ondernemend

Het managementteam van VBA, een landelijk opererend accou
Lees verder

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn ...”

  • SAMI Training Nederlands
  • SAMI Training English

Nieuwsarchief

Swingende P.O.P.-gesprekken

P.O.P.-gesprekken (persoonlijk ontwikkelings plan) kunnen taai, stroperig en een verplicht nummertje zijn.

Maar kan het ook anders? Ja zeker!

Het geheim van succesvolle P.O.P.-gesprekken? Leer sturen op de onderstroom!

Leidinggevenden dienen steeds meer te (leren) sturen op de professionele ontwikkeling van hun medewerkers. Met andere woorden, de standaard voor beiden wordt hoger.

P.O.P.-gesprekken zijn een krachtig instrument om deze professionele ontwikkeling, waarin de medewerker eigenaarschap voor zijn/haar ontwikkeling krijgt en neemt, op gang te brengen, te houden en te vergroten.

Echter, in zo’n gesprek zenden beide gesprekspartners, ‘in de onderstroom’ hun eigenaardigheden mee. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld aard, aanleg, temperament, karakter, voorkeurstype; hoofd-, hart-, buikmens, typerende kwaliteiten en nog veel meer. Daarnaast geeft de mens taal een eigen betekenis.

Tijdens deze interactie speelt het ‘elkaar werkelijk (niet) verstaan’ een alles bepalende rol in het verloop én de uitkomst van het P.O.P.-gesprek.

Voor succesvolle P.O.P.-gesprekken is het noodzakelijk dat de leidinggevende:

  • Het ‘gespreksveld’ duidelijk kan maken en kan houden.

Is de ‘rugzak’ van de leidinggevende gevuld met de noodzakelijke informatie die de ontwikkelingsrichting van de medewerker kan toetsen, op gang kan brengen en kan houden?

  • Volgorde kan aanbrengen in de veelzijdigheid van menselijke interactie.

Is de leidinggevende in staat een passende methodiek aan te brengen en te volgen tijdens het gesprek?

  • Leervragen leert filtreren.

Welke leervragen spelen er op de achtergrond die de ontwikkeling verhinderen? Kan de leidinggevende deze ‘draaipunten’ uit het gesprek filteren?

  • De ontwikkelstatus van de medewerker kan duiden.

Op welke punt binnen de professionele ontwikkeling is de medewerker aangekomen? Wat is de waarde ervan? Waar zit de groei? En wat is hier voor nodig?

  • Uiterst vaardig is in de thematiek met betrekking tot eigenaarschap.

Kan de leidinggevende het eigenaarschap in de medewerker aanroepen?

  • Tijdens het gesprek kan ‘schakelen’ binnen de onderlinge verhoudingen.

Is de gesprekleider in staat verschillende posities t.o.v. de medewerker in te nemen? Of anders, kan de leidinggevende ‘spelen’ met ontwikkelingsversterkende- of belemmerende relatiedefinities?

  • In staat is op een dieper niveau naar de professional en de organisatie te kijken.

Is de leidinggevende in staat de medewerker te ‘lezen’ en kan hij/zij verbinding aanbrengen tussen het organisatie belang en persoonlijke belang?

  • Werkt langs een jaarcyclus die de beoogde ontwikkeling als vanzelf versterkt.

Hebben de P.O.P.-gesprekken een volwaardige plek en vormgeving in het IPB-beleid?

Passend kunnen reageren op de onderstroom, vorm de enige sleutel tot succesvolle P.O.P.-gesprekken.

Als de leidinggevende hiertoe onvoldoende in staat is, zal deze onbedoeld en onbewust verwarring en een ongewenst krachtenspel veroorzaken dat het behalen van de gewenste resultaten in de weg staat.

Voor de leidinggevende die wil leren 'spelen' met de onderstroom' heeft SAMI-training een onconventionele training P.O.P.-gesprekken ontwikkeld.

Meer weten? http://www.sami-training.com/contact


Leerling-gesprekken

Gaaf! Het docententeam van Basisschool De Regenboog te Dordrecht volgt de SAMI-training; 'Leerling-gesprekken'.

Talent ontwikkeling staat hoog in het vaandel binnen deze school.

Het team stelt zichzelf daarom voortdurend vragen als; 'Doen we nog wel de goede dingen?', 'Kunnen we nog ergens een verschil maken?', 'Waar kunnen we de talentontwikkeling nog optimaliseren?'

Dat bracht hen tot het besluit de traditionele 10-minuten gesprekken nieuw leven in te blazen. Deze gesprekken leverden te weinig op, waren niet of nauwelijk inspirerend te noemen en ... werden over de leerling heen gevoerd waardoor het eigenaarschap van de leerling feitelijk 'onaangeroerd' bleef. Er ontstond een krachtige wens deze gesprekken in lijn te brengen met het interne kompas (waarden, visie en missie) en de doelstellingen van de school .

Tijdens het schooljaar 2015/2016 ontwikkelt en werkt het team daarom aan een professionele cyclus leerlinggesprekken. Dat is vele malen ingewikkelder dan het lijkt. Leerling gesprekken leggen vroeg of laat bloot waar de 'werkelijke hobbels' liggen die een doorgaande en/of optimale ontwikkeling belemmeren. Dat zijn niet zelden (zeer) moeilijk bespreekbare 'hobbels' zijn, spreekt voor zich. Denk maar eens aan verhinderingen in het familiesysteem waar de leerling vandaan komt, of aan het 'onhandig' functioneren van de leerkracht zelf.

Om deze gesprekken goed te kunnen voeren dient er een gemeenschappelijke taal aangeleerd te worden. Leerlingen, ouders en leerkrachten moeten elkaar tijdens deze gesprekken werkelijk kunnen verstaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze taal in het lopende schooljaar uitvoerig aan de orde gaat komen.

Tijdens het leerlinggesprek is de leerkracht in eerste instantie de gespreksleider. Hij/zij zorgt ervoor dat de juiste procedures, de juiste kaders en de meest passende constellatie (opstelling) gehanteerd worden.

Het gesprek wordt feitelijk gevoerd door de leerling zelf. In aansluiting op het welzijn van de leerling, het interne kompas van de groep, de schooldoelstellingen en spelende groepsthema's doet de leerling verslag aan zijn/haar ouders over zijn/haar behaalde resultaten. Natuurlijk (bege)leidt de leerkracht dit gesprek waarbij deze er voortdurend op uit is ontwikkelingen binnen de leerling 'los te maken', 'op gang te brengen'en op gang te houden'.

En natuurlijk ontbreken de vervolgstappen aan het einde van het gesprek niet. Wie welke vervolgstappen dient te maken, wordt echter tijdens de loop van het gesprek pas duidelijk ...

Meer weten? Klik hier

 


boek

Heeft u een vraag?

Neem contact op