SAMI-model

SAMI - gebaseerd op nieuwe inzichten en oude tradities

Een droom is werkelijkheid geworden! In co-creatie met Hans Schot (www.2expand.eu) is een drie-dimensionaal reflectie- en actiemodel ontwikkeld: het SAMI-model.

Dit model biedt een kristalheldere inkijk in de verbinding tussen de harde en zachte kant van organisatieontwikkeling. Het legt de relaties en systeemdynamieken binnen organisatieopbouw, persoonlijk leiderschap, teamleren en klant/marktrelatie bloot.

Het model is theoretisch gebaseerd op concepten van Scharmer, Jaworsky, Covey, Senge, Systemisch Werken en geeft handen en voeten aan het in praktijk brengen van ‘Theory U’. Het model fileert persoonlijk leiderschap tot haar essenties en biedt organisaties daarmee de sleutel om tot excellent lerende organisatie uit te groeien.

Fysiek is het model geïnspireerd op de SAMI-laavu. Deze tent wordt gebruikt door de oorspronkelijke bewoners van Lapland, de Sami. Voor ons zijn zij change-managers bij uitstek.

Bijzonder aan het 3D-model is het formaat (1m³), de tastbaarheid en het feit dat het een dynamisch model is. Het kan op organisatie-, team- en persoonlijk niveau diagnostisch, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht ingezet worden.

Vanzelfsprekend hebben we er trainingen aan gekoppeld. Zowel in Nederland als in Lapland.

Nieuwsgierig? Kijk op www.sami-training.nl of stuur een reactie naar skc@servaasklutecoaching.nl. We sturen je de achtergrondinformatie dan zo spoedig mogelijk toe.